Mature Champion of ZNA SOCAL 2011 Koi Show.

November 6, 2020 567 Views